Wyniki oceny projektów złożonych w ramach naboru 7 w ramach projektu „RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”

12.05.2023

Wyniki oceny projektów złożonych w ramach naboru 7 w ramach projektu RAPID

Szanowne Start-upy, niniejszym informujemy, że zakończyliśmy ocenę złożonych wniosków o granty i publikujemy wyniki naboru siódmego. Prosimy o sprawdzenie swojego wyniku na Liście projektów rekomendowanych do udziału w Programie RAPID.Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym do programu! Wyniki oceny projektów złożonych w ramach naboru 7 w ramach projektu „RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń” Lp. Numer identyfikacyjny wniosku Tytuł projektu Punktacja Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania 1 RAPID/7/114/2023 CX Institute- zarządzanie i pomiar doświadczeń klientów 35 2 RAPID/7/109/2023 SwimAssist – Inteligentny trener doskonalenia pływania 34 3 RAPID/7/124/2023 Mobilna aplikacja ciążowa- Elektorniczna Karta Ciąży 34 4 RAPID/7/110/2023 Wdrożenie kompleksowej oferty agencji reklamowej w oparciu o innowacyjny system do zarządzania procesami prepress w branży opakowaniowej 32 5 RAPID/7/131/2023 Saddle Filter 2.0 31 6 RAPID/7/103/2023 Edukacja ekologiczna poprzez zabawę - produkcja i sprzedaż zestawów edukacyjnych opisujących zjawiska pogodowe 30 7 RAPID/7/125/2023 SafeAgro - API 30 8 RAPID/7/129/2023 Przygotowanie architektury platformy IT umożliwiającej kandydatom do pracy określonie predyspozycji zawodowych i zmiany kwalifikacji na podsatwie aktualnych potrzeb lokalnych. 29 9 RAPID/7/140/2023 Rozwój firmy URBAN COLOR poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi, realizowanej przy wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych 27 10 RAPID/7/106/2023 Cyfrowa platforma do zamawiania spersonalizowanych materiałów promocyjno - reklamowych video 26 11 RAPID/7/107/2023 Wdrożenie innowacji konstrukcyjno-technologicznej w urządzeniach zaczepowych 25 12 RAPID/7/118/2023 Lokalna Biomasa 25 13 RAPID/7/126/2023 Usługi dla firm logistycznych i produkcyjnych w zakresie załadunku i rozładunku 25 14 RAPID/7/127/2023 System IT w rezerwacji terapi wodnych i parowych 25 15 RAPID/7/122/2023 Innowacyjne lamele ścienne z wbudowanym oświetleniem LED 24 16 RAPID/7/143/2023 Implementacja rozwiązań pneumatyki i automatyki dla pojazdów w trudnym terenie. 24 17 RAPID/7/101/2023 Wdrożenie innowacyjnej usługi dla firm w zakresie załadunku logistyki i montażu elementów przy użyciu żurawia przenośnego 23 Rekomendacja z obniżonym poziomem grantu Lista rezerwowa 18 RAPID/7/98/2023 Mikro - elektromobilność 22 19 RAPID/7/117/2023 Wdrożenie aplikacji do zamawiania posiłków o nazwie roboczej TasteGo 22 20 RAPID/7/144/2023 iSept – system kontroli poziomu nieczystości płynnych oraz optymalizacji procesu wywozu. 21 21 RAPID/7/104/2023 Idealny układ - dom katalogowy 19 Lista projektów ocenionych negatywnie 22 RAPID/7/99/2023 Memonitor ocena negatywna 23 RAPID/7/100/2023 GameChanger- innowacyjna aplikacja do wypożyczania gier planszowych ocena negatywna 24 RAPID/7/102/2023 Wdrożenie na rynek platformy internetowej – narzędzia umożliwiającego prezentację i wyszukiwanie reproduktorów polskich ogierów z licencją ocena negatywna 25 RAPID/7/105/2023 Wzrost atrakcyjności uzdrowiska poprzez realizację innowacyjnej strefy relaksu i fizykoterapii ocena negatywna 26 RAPID/7/113/2023 Stworzenie innowacyjnego oprogramowania dla firm cateringowych, które dostarczają swoje produkty do biur, zakładów produkcyjnych, placówek przedszkolnych i szkolnych oraz wdrożenie platformy do składania zamówień dla klientów indywidualnych. ocena negatywna 27 RAPID/7/115/2023 Wdrożenie innowacji w postaci wdrożenia metody produkcji naturalnych olejów, tłoczonych w prasach ślimakowych metodą na zimno z maksymalną temperaturą oleju 48 stopni Celsjusza, wspierających zdrowie osób dorosłych oraz dzieci, celem stworzenia rentownego, powtarzalnego i skalowanego modelu biznesowego. ocena negatywna 28 RAPID/7/116/2023 Wdrożenie innowacji w postaci wspomagającej rozwój inteligencji muzycznej u dzieci od 0 do 7 lat dedykowanej monitorom interaktywnym oraz urządzeniom mobilnym celem stowrzenia rentowengo powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego ocena negatywna 29 RAPID/7/119/2023 Wsparcie finansowe w postaci grantu na zakup środków trwałych dla rozwoju firmy ocena negatywna 30 RAPID/7/120/2023 Brak tytułu ocena negatywna 31 RAPID/7/121/2023 Wejdź w świat kolorów. Uruchomienie produkcji innowacyjnych lakierów ocena negatywna 32 RAPID/7/123/2023 Interaktywna akademia rodziców i nauczycieli Wdrożenie innowacji w postaci platformy edukacyjnej dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i rodziców w edukacji domowej oraz sklepu internetowego wspierającego sprzedaż obecnych produktów oraz generującego strumień przychodów w celu stworzenia rentownego i skalowanego modelu biznesu ocena negatywna 33 RAPID/7/128/2023 Wdrożenie innowacyjnego systemu do monitorowania pracowników ocena negatywna 34 RAPID/7/130/2023 Wdrożenie innowacyjnej produkcji prefabrykowanych energooszczędnych paneli konstrukcyjnych z wykorzystaniem technologii projekcji i pozycjonowania laserowego. ocena negatywna 35 RAPID/7/132/2023 Wdrożenie innowacyjnych usług księgowych i kadrowych z wykorzystaniem szyfrowanego elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentacji finansowo- kadrowo-płacowej ocena negatywna 36 RAPID/7/133/2023 Bethru – Początek rewolucji w kierunku zrównoważonej branży chemii domowej i higieny osobistej ocena negatywna 37 RAPID/7/134/2023 Mobilna obsługa maazynów oraz firm produkcyjnych wraz z usługa transportową ocena negatywna 38 RAPID/7/135/2023 Bioczystość. Zdrowa metoda ocena negatywna 39 RAPID/7/136/2023 Opracowanie efektywnych i adaptacyjnych metod obróbki dedykowanych do towrzenia kompnentów innowacyjnych rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej i tłumienia drań konstrukcji budowlanych ocena negatywna 40 RAPID/7/137/2023 Zintegrowane systemy upraw wertykalnych innowacyjne rozwiązanie dla zrównoważonej w pełni kontrolowanej produkcji żywności ocena negatywna 41 RAPID/7/138/2023 Zastosowanie innowacyjnego modelu biznesowego w sektorze energetyki rozproszonej podczas kryzysu energetycznego wykorzystującego jedną z najefektywniejszych metod produkcji prądu wraz z wtórnym odzyskiwaniem energii cieplnej ocena negatywna 42 RAPID/7/139/2023 C CUBE - Composites/ Costructions / Controls - wysoce specjalistyczne badania materiałów kompozytowych dla wielu gałęzi przemysłu. ocena negatywna 43 RAPID/7/141/2023 Wdrożenie innowacji w postaci oprogramowania wspierającego cyfrową transformację medycyny umożliwiającą pocjentom wykrywanie czerniaka we wczesnym stadium choroby za pośrednictwem zaawansowanej telemedycyny i sztucznej inteligencji celem stworzenia rentownego, powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego ocena negatywna 44 RAPID/7/142/2023 Zastosowanie innowacyjnych drzew tlenowych jako plantacji pozyskującej surowiec drzewny w ciągu sześcioletniego cyklu dojrzewania ocena negatywna 45 RAPID/7/146/2023 Stworzenie innowacyjnego oprogramowania dla firm cateringowych, które dostarczają swoje produkty do biur, zakładów produkcyjnych, placówek przedszkolnych i szkolnych oraz wdrożenie platformy do składania zamówień dla klientów indywidualnych ocena negatywna

Czytaj więcej...

Informacja o zakończeniu pierwszego naboru

04.04.2023

Informacja o zakończeniu pierwszego naboru

Informujemy o zakończeniu PIERWSZEGO naboru do Programu Inkubacji i Akceleracji w ramach realizowanego projektu „RAPID 2- Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”. Po zakończonej ocenie przekażemy informacje o zakwalifikowaniu się do Programu.

Czytaj więcej...

rapid2

21.03.2023

OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU TERMINU NABORU WNIOSKÓW

 

 

Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. informuje, iż zmianie ulega termin naboru wniosków o przyznanie grantów. Wnioski o przyznanie grantów można będzie składać w terminie do 31 marca 2023 r. do godz. 23.59 

Ponadto przypominamy, że wnioskodawcą może być przedsiębiorca należący do sektora MŚP (mikro, mały lub średni przedsiębiorca), który posiada siedzibę na terenie województwa łódzkiego oraz prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące. Przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane na dzień złożenia wniosku o przyznanie grantu, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie danych z rejestru przedsiębiorców.

 

Uwaga!

W ramach konkursu nie dopuszcza się deklaracji utworzenia przedsiębiorstwa tzn. wnioskodawca, który nie posiada zarejestrowanej działalności gospodarczej na moment składania wniosku nie spełnia warunku udziału w konkursie.

 

Wsparcie grantowe może zostać przyznane na realizację rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach.

Termin realizacji przedsięwzięć nie może być dłuższy niż do 30 czerwca 2023 r.

Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wyłącznie wydatki na:zakup i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych,zakup wartości niematerialnych i prawnych,zakup usług, w tym usług doradczych niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia.

 Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian. 

 

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Aktualności

RAPID2

06.03.2023

Rusza PIERWSZY NABÓR w ramach projektu RAPID 2

Wnioski o przyznanie grantów można będzie składać w terminie od 14 marca 2023 r. do 22 marca 2023 r. do godz. 23.59W ramach realizacji projektu MŚP prowadzące działalność gospodarczą, we wczesnej fazie rozwoju z terenów województwa łódzkiego otrzymuje wsparcie inwestycyjne (pomoc finansową) w postaci grantu, oraz wsparcie merytoryczne w postaci usług doradczych specjalistycznych oraz usług doradczych eksperckich dostosowanych do indywidualnych potrzeb inkubowanego startupu.Dofinansowanie przyznane w formie grantu stanowi pomoc de minimis i nie może przekroczyć 200 000 EUR (100 000 EUR w sektorze transportowym) w okresie trzech lat podatkowych.Maksymalna wartość dofinansowania w formie grantu wynosi 300 000 złPoziom dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowalnych OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓWWięcej informacji znajdziecie w zakładce NABORY, oraz pod adresem mailowym: konsultacje@rapidakcelerator.pl

Czytaj więcej...
RAPID2

17.02.2023

RAPID 2

„RAPID 2- Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń” Szczegóły już wkrótce. 

Czytaj więcej...
rapid

30.01.2023

Koniec I rundy naboru SIÓDMEGO 31 stycznia br.

🙋‍♂️🪂Nieubłaganie zbliża się termin zakończenia I rudny naboru do Programu Inkubacji i Akceleracji w ramach realizowanego projektu „RAPID- Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”.🔎📚 Jeśli masz pomysł na rentowny, skalowany, oparty na innowacjach biznes i szukasz wsparcia finansowego na jego realizacje to jest właśnie czas i miejsce na Twoje działania.𝗝𝗮𝗸𝗼 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁𝘂𝗽 𝗺𝗼𝘇̇𝗲𝘀𝘇 𝘂𝘇𝘆𝘀𝗸𝗮𝗰́ 𝗱𝗼𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗼𝘄𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗻𝗮 𝘄𝗱𝗿𝗼𝘇̇𝗲𝗻𝗶𝗲 𝗶 𝗿𝗼𝘇𝘄𝗼́𝗷 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁𝘂 𝘄 𝘄𝘆𝘀𝗼𝗸𝗼𝘀́𝗰𝗶 𝟯𝟬𝟬 𝟬𝟬𝟬 𝘇ł!!!! (poziom dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowalnych) na zakup min.: 𝓶𝓪𝓼𝔃𝔂𝓷, 𝓼𝓹𝓻𝔃𝓮̨𝓽𝓾 𝓲 𝓾𝓻𝔃𝓪̨𝓭𝔃𝓮𝓷́ 𝔃𝓪𝓵𝓲𝓬𝔃𝓪𝓷𝔂𝓬𝓱 𝓭𝓸 𝓼́𝓻𝓸𝓭𝓴𝓸́𝔀 𝓽𝓻𝔀𝓪ł𝔂𝓬𝓱, 𝓶𝓪𝓽𝓮𝓻𝓲𝓪ł𝓸́𝔀 𝓲 𝓻𝓸𝓫𝓸́𝓽 𝓫𝓾𝓭𝓸𝔀𝓵𝓪𝓷𝔂𝓬𝓱, 𝔀𝓪𝓻𝓽𝓸𝓼́𝓬𝓲 𝓷𝓲𝓮𝓶𝓪𝓽𝓮𝓻𝓲𝓪𝓵𝓷𝔂𝓬𝓱 𝓲 𝓹𝓻𝓪𝔀𝓷𝔂𝓬𝓱, 𝓾𝓼ł𝓾𝓰, 𝔀 𝓽𝔂𝓶 𝓾𝓼ł𝓾𝓰 𝓭𝓸𝓻𝓪𝓭𝓬𝔃𝔂𝓬𝓱, wsparcie eksperckie i wsparcie doradcze m.in. z zakresu:🔴𝓭𝓸𝓻𝓪𝓭𝔃𝓽𝔀𝓪 𝔀 𝔃𝓪𝓴𝓻𝓮𝓼𝓲𝓮 𝓹𝓻𝓸𝔀𝓪𝓭𝔃𝓮𝓷𝓲𝓪 𝓭𝔃𝓲𝓪ł𝓪𝓵𝓷𝓸𝓼́𝓬𝓲 𝓰𝓸𝓼𝓹𝓸𝓭𝓪𝓻𝓬𝔃𝓮𝓳,🔴𝓸𝓹𝓻𝓪𝓬𝓸𝔀𝓪𝓷𝓲𝓪 𝓲𝓷𝓭𝔂𝔀𝓲𝓭𝓾𝓪𝓵𝓷𝓮𝓰𝓸 𝓹𝓵𝓪𝓷𝓾 𝓶𝓪𝓻𝓴𝓮𝓽𝓲𝓷𝓰𝓸𝔀𝓮𝓰𝓸 𝓲 𝓴𝓸𝓶𝓾𝓷𝓲𝓴𝓪𝓬𝓳𝓲 𝓫𝔂 𝓶𝓸𝔃̇𝓵𝓲𝔀𝓮 𝓫𝔂ł𝓸 𝔃𝔀𝓲𝓮̨𝓴𝓼𝔃𝓮𝓷𝓲𝓮 𝓾𝓭𝔃𝓲𝓪ł𝓾 𝔀 𝓻𝔂𝓷𝓴𝓾 𝓹𝓻𝔃𝓮𝓭𝓼𝓲𝓮̨𝓫𝓲𝓸𝓻𝓼𝓽𝔀𝓪 𝓲 𝓼𝓽𝔀𝓸𝓻𝔃𝓮𝓷𝓲𝓮 𝓹𝓻𝔃𝓮𝔀𝓪𝓰𝓲 𝓴𝓸𝓷𝓴𝓾𝓻𝓮𝓷𝓬𝔂𝓳𝓷𝓮𝓳,🔴𝓸𝓹𝓻𝓪𝓬𝓸𝔀𝓪𝓷𝓲𝓪 𝓶𝓸𝓭𝓮𝓵𝓾 𝓯𝓲𝓷𝓪𝓷𝓼𝓸𝔀𝓮𝓰𝓸 𝓹𝓻𝔃𝓮𝓭𝓼𝓲𝓮̨𝓫𝓲𝓸𝓻𝓼𝓽𝔀𝓪 𝓬𝓸 𝓼𝓽𝓪𝓷𝓸𝔀𝓲𝓬́ 𝓫𝓮̨𝓭𝔃𝓲𝓮 𝓫𝓪𝔃𝓮̨ 𝓭𝓵𝓪 𝓹𝓻𝓸𝓰𝓷𝓸𝔃𝔂 𝓯𝓲𝓷𝓪𝓷𝓼𝓸𝔀𝓮𝓳, 𝓸𝓬𝓮𝓷𝔂 𝓸𝓹ł𝓪𝓬𝓪𝓵𝓷𝓸𝓼́𝓬𝓲 𝓹𝓻𝔃𝓮𝓭𝓼𝓲𝓮̨𝔀𝔃𝓲𝓮̨𝓬́ 𝓲𝓷𝔀𝓮𝓼𝓽𝔂𝓬𝔂𝓳𝓷𝔂𝓬𝓱 𝓸𝓻𝓪𝔃 𝔀𝔂𝓬𝓮𝓷𝓮̨ 𝓼𝓽𝓪𝓻𝓽𝓾𝓹𝓾,🔴𝓸𝓬𝓮𝓷𝔂 𝓶𝓸𝔃̇𝓵𝓲𝔀𝓸𝓼́𝓬𝓲 𝔃𝓷𝓪𝓵𝓮𝔃𝓲𝓮𝓷𝓲𝓪 𝓲𝓷𝔀𝓮𝓼𝓽𝓸𝓻𝓪, 𝔃𝓪𝓲𝓷𝓽𝓮𝓻𝓮𝓼𝓸𝔀𝓪𝓷𝓮𝓰𝓸 𝔀𝓮𝓳𝓼́𝓬𝓲𝓮𝓶 𝓴𝓪𝓹𝓲𝓽𝓪ł𝓸𝔀𝔂𝓶 𝔀 𝓻𝓸𝔃𝔀𝓸́𝓳 𝓹𝓻𝔃𝓮𝓭𝓼𝓲𝓮̨𝔀𝔃𝓲𝓮̨𝓬𝓲𝓪,🔴𝓴𝓼𝔃𝓽𝓪ł𝓽𝓸𝔀𝓪𝓷𝓲𝓪 𝓲 𝔀𝓹𝓻𝓸𝔀𝓪𝓭𝔃𝓪𝓷𝓲𝓪 𝓹𝓻𝓸𝓭𝓾𝓴𝓽𝓾 𝓷𝓪 𝓻𝔂𝓷𝓮𝓴 𝓫𝔂 𝔃𝓶𝓪𝓴𝓼𝔂𝓶𝓪𝓵𝓲𝔃𝓸𝔀𝓪𝓬́ 𝓮𝓯𝓮𝓴𝓽𝔂 𝓼𝓹𝓻𝔃𝓮𝓭𝓪𝔃̇𝔂.Koniec I rundy naboru SIÓDMEGO 31 stycznia br.Nie czekaj.!!!! Nie zwlekaj!!!

Czytaj więcej...
NABÓR 7

16.01.2023

Rusza 7 nabór w ramach projektu RAPID

Konkurs 7 został podzielony na rundy; termin naboru wniosków:I runda: od 16 do 31 stycznia 2023 r.II runda: od 1 do 15 lutego 2023 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE🔎👩‍💼MŚP prowadzące działalność gospodarczą, we wczesnej fazie rozwoju z terenów województwa łódzkiego mogą składać wnioski w konkursie organizowanym przez Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. Więcej informacji znajdziecie w zakładce NABORY, oraz pod adresem mailowym: konsultacje@rapidakcelerator.pl

Czytaj więcej...
NABÓR SIÓDMY

12.01.2023

Rusza kolejny nabór w ramach projektu RAPID

Już od 16 stycznia 2023 r. ruszamy z naborem wniosków do Programu Inkubacji i Akceleracji w ramach projektu „RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”.

Czytaj więcej...
rapid

02.12.2022

RAPID - DOKUMENTY DO POBRANIA

Uprzejmie informujemy, iż niezbędne dokumenty do rozliczenia realizowanych projektów w ramach „RAPID- Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń” dostępne w zakładce „RAPID- DOKUMENTY DO POBRANIA” zostały zaktualizowane. Projekty należy realizować i rozliczać zgodnie z zapisami umów o powierzenie grantu stosując wskazane dokumenty:zaktualizowany wzór Raportu o wypłatę grantu wraz z instrukcją jego wypełniania Raport o wypłatę grantu pełni funkcje wniosku o wypłatę grantu (zaliczka, refundacja), wniosku rozliczającego otrzymaną zaliczkę a także funkcję wniosku sprawozdawczego do którego składania zobowiązany jest Uczestnik Programu w trybie jednomiesięcznym;wzór opisu do fakturywzór Wniosku o dokonanie zmian w projekcie Zgodnie z umową o powierzenie grantu Uczestnik Programu zobowiązany jest do informowania IOB niezwłocznie o zmianach w realizacji Projektu a wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem ich nieważności.wzór Zmian w harmonogramie w Indywidualnym Programie Akceleracji. Zgodnie z umową o powierzenie grantu zmiany harmonogramu realizacji projektu w zakresie planowanego terminu osiągnięcia kamieni milowych lub wskaźników dla danego kamienia milowego możliwe są wyłącznie przed upływem terminu wskazanego dla danego kamienia milowego, za zgodą IOB.  link do dokumentów: https://bit.ly/3tz7Dmi

Czytaj więcej...