O ŁDB sp. z o.o.


Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. jest Instytucją Otoczenia Biznesu, gdzie teoria z praktyką siada wspólnie do stołu rozwiązując najbardziej zagmatwane problemy. Spółka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie świata biznesu, nauki oraz podmiotów publicznych na usługi strategiczne w kierunku właściwego rozwoju.


Łódzki Dom Biznesu sp. o.o. jest instytucją doradczą, która łączy świat przedsiębiorców, samorządy oraz świat nauki w celu podejmowania wspólnych inicjatyw projektowych i rozwojowych. Spółka integruje różnych partnerów w odpowiedzi na ich potrzeby związane z poszukiwaniem nowych obszarów do inwestowania, nowych rozwiązań organizacyjnych, doradztwa specjalistycznego, wiedzy eksperckiej.


Specjalizujemy się w działalności doradczej i szkoleniowej w zakresie finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej, m.in. w obszarach Innowacji, działalności B+R, nowych technologii, internacjonalizacji przedsiębiorstw, realizacji inwestycji o charakterze publicznym. Wspólnie z klientami realizujemy kluczowe projekty, oferując wsparcie przy zamówieniach publicznych i procedurze zamówień zgodnej z zasadą konkurencyjności oraz przy rozliczaniu wniosków o płatność.


Ważnym obszarem działalności naszej firmy są szkolenia. Na życzenie klienta, zbadamy jego potrzeby szkoleniowe, dopasujemy i zaoferujemy odpowiedni program i tematykę, tak aby w jak największym stopniu zaspokoić oczekiwania i podnieść kompetencje naszych partnerów.


ŁDB sp. z o.o. posiada zaplecze, które gwarantuje świadczenie usług doradczych na najwyższym poziomie pod kątem dostępności i zapewnienia odpowiednich warunków do pracy. Biuro spółki mieście się w Instytucie Europejskim przy ul. Piotrkowskiej 262/264 w Łodzi i zapewnia dostęp dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia biurowe wyposażone są w niezbędny do zarządzania firmą i prowadzenia obecnie oferowanych usług doradczych i szkoleniowych sprzęt biurowy – komputery typu laptop, drukarki biurowe, skanery, projektor multimedialny oraz dostęp do internetu. Spółka zapewnia dostęp do 2 sal konferencyjnych (w tym sali Centrum Konferencyjno-Dydaktycznego IE z możliwością organizacji dużych wydarzeń szkoleniowych i konferencyjnych, również wymagających zapewnienia tłumaczeń symultanicznych), 3 wyodrębnionych pomieszczeń na spotkania indywidualne, 2 lokalizacji typu open space na spotkania B2B i konsultacje, darmowy, duży parking dla umawiających się klientów. Lokalizacja biura w samym centrum miasta Łodzi pozwala również na łatwy dostęp zainteresowanym środkami komunikacji miejskiej.


Do grona głównych klientów/partnerów ŁDB sp. z o.o. należą:

 • Przedsiębiorstwa w tym sektor MŚP,
 •  Jednostki samorządu terytorialnego,
 •  Instytucje zrzeszające przedsiębiorców,
 • Instytucje Otoczenia Biznesu,
 • Uczelnie wyższe,
 • Organizacje pozarządowe i inne.

 

Misja: „Budowanie z naszymi partnerami, w oparciu o twórczą kreację, otwartość i zaangażowanie,  odpowiedzialnej przyszłości w aspekcie gospodarczym, przy uwzględnieniu historycznego dziedzictwa stolicy regionu – Łodzi, w rozwijaniu przedsiębiorczości i budowaniu trwałego kapitału”.

 


Charakterystyka działalności Spółki Łódzki Dom Biznesu


Łódzki Dom Biznesu sp. o.o. jest instytucją doradczą, która od ponad 3 lat łączy świat przedsiębiorców, samorządy oraz świat nauki w celu podejmowania wspólnych inicjatyw projektowych i rozwojowych. Integrujemy różnych partnerów w odpowiedzi na ich potrzeby związane z poszukiwaniem nowych obszarów do inwestowania, nowych rozwiązań organizacyjnych, doradztwa specjalistycznego, wiedzy eksperckiej.Wspólnie z klientami realizujemy kluczowe projekty, oferując wsparcie przy zamówieniach publicznych i procedurze zamówień zgodnej z zasadą konkurencyjności oraz przy rozliczaniu wniosków o płatność. Dla wybranych partnerów jak wskazano powyżej spółka nadzoruje inwestycje budowlane pełniąc rolę inżyniera kontraktu, menadżera projektu. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu procesu budowlanego w oparciu o żółty FIDIC. Współpracujemy  inspektorami nadzoru budowlanego wszystkich branż: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej oraz projektantami o wieloletnim doświadczeniu. Nadzorujemy inwestycje na nieruchomościach wpisanych do gminnych rejestrów zabytków.

Doradzamy przedsiębiorcom oraz koordynujemy dla nich proces uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Oferujemy kompleksowe opracowania w postaci:

 • Studiów wykonalności,
 • Biznes planów,
 • Programów funkcjonalno-użytkowych,
 • Audytów energetycznych,
 • Innych dokumentów o charakterze, strategii, programów, ewaluacji i badań.


Bardzo ważnym obszarem działalności naszej firmy są szkolenia. Na życzenie klienta, zbadamy jego potrzeby szkoleniowe, dopasujemy i zaoferujemy odpowiedni program i tematykę, tak aby w jak największym stopniu zaspokoić oczekiwania i podnieść kompetencje naszych partnerów.

W naszej ofercie znaleźć można szkolenia m.in. w zakresie:

 • Technik efektywnej sprzedaży,
 • Efektywnego motywowania pracowników,
 • Negocjacji,
 • Budowania i zarządzania zespołem,
 • Zarządzania własną energią w pracy menadżera,
 • Efektywnej organizacji pracy zespołowej,
 • Budowania relacji z klientami,
 • Rozwoju i kierowania przedsiębiorstwem w oparciu o wartości,
 • Zarządzania czasem,

Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści, którzy mogą przygotować dedykowany program szkoleniowy dla biznesu i nie tylko w zależności od potrzeb klientów (również w j. angielskim). Usługi szkoleniowo-doradcze oferowane prze IOB ŁDB sp. z o.o. są wpisane w Bazie Usług Rozwojowych na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

Wybrane usługi ŁDB sp. z o.o. w podziale na główne grupy odbiorców:

 

Innowacyjny Biznes:

 • Opracowujemy strategie biznesowe w zakresie internacjonalizacji,
 • Analizujemy i budujemy modele zarządzania procesowego,
 • Wspieramy w procesie prowadzenia negocjacji,
 • Wspieramy w pozyskiwaniu finansowania z UE,
 • Pomagamy w procesie uzyskiwania decyzji na funkcjonowanie w obrębie Specjalnych Stref Ekonomicznych.
 • Oferujemy dopasowane do potrzeb szkolenia,
 • Oferujemy bony rozwojowe w ramach pełnienia funkcji operatora środków w projekcie Mennica Usług Szkoleniowych.

 

Nowoczesny samorząd:

 • Opracowujemy studia wykonalności, raporty, ewaluacje,
 • Przeprowadzamy badania, analizy, skalujemy „dobre praktyki”,
 • Wdrażamy modele zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Wspieramy i doradzamy w pozyskiwaniu finansowania z UE,
 • Służymy pomocą prawną,
 • Oferujemy dedykowane szkolenia dla samorządów.

 

Przedsiębiorczy świat nauki:

 • Wspieramy i doradzamy w pozyskiwaniu finansowania z UE,
 • Współpracujemy w zakresie projektowania i realizacji prac B+R,
 • Współpracujemy w zakresie tworzenia zespołów eksperckich.

 

Nasze wyjątkowe usługi:

 • Executive coaching – dla menadżerów pracujących w środowisku j. angielskiego,
 • Innovation coaching – dla firm działających w środowisku j. angielskiego,
 • Szkolenia w j. angielskim w zakresie komunikacji międzykulturowej w biznesie,
 • Analiza, edytowanie i korekty dokumentów finansowych i biznesowych w j. angielskim

Wyszukiwarka

Aktualności

Wyniki pozytywnej oceny projektów złożonych w ramach naboru nr 1 RAPID2

12.07.2023

Wyniki pozytywnej oceny projektów złożonych w ramach naboru nr 1 RAPID2

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę projektów złożonych w ramach naboru nr 1. Tym samym możemy przedstawić wyniki naboru!Gratulujemy wszystkim wnioskodawcom zakwalifikowanym do programu! Wyniki pozytywnej oceny projektów złożonych w ramach naboru 1 w ramach projektu „RAPID2 – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń” LP Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wynik oceny Punktacja 1 Arkady Architektura sp. z o.o. Profesjonalizacja pracowni projektowej Arkady Architektura  pozytywny 27 2 Propi Piotr Cisowski App violations profiler: inteligentny system profilowania aplikacji i systemów informatycznych pozytywny 27 3 Ulotkarze.NET Justyna Miedzińska ULOTKARZE.NET – od projektu ulotki po jej kolportaż pozytywny 27 4 Beata Winogradska MedMonitor pozytywny 27 5 Igor Szlaski Wdrożenie innowacyjnego usługowego konfekcjonowania i pakowania produktów FMCG pozytywny 27 6 Pałac Uniejów sp. z o.o. Innowacyjna strefa relaksu i fizykoterapii pozytywny 27 7 See Invisible Magdalena Gumińska FirstClass - projekt i realizacja produkcji kursów e-learningowych z obszarów rezyliencji i negocjacji opartych na metodyce brain-friendly teaching pozytywny 27 8 Flow Concept Maciej Kubina Flokowane panele ścienne pozytywny 26 9 Siss Group sp. z o.o. Wprowadzenie do oferty spółki Siss Group nowej innowacyjnej usługi. pozytywny 26 10 Lukrent sp. z o.o. Wzrost konkurencyjności firmy LukRent poprzez zakup środków trwałych dla zakładania ogrodów pozytywny 25 11 Softbee Mateusz Klepacz Opracowanie uli IoT z inteligentnym systemem monitorującym stan pasieki pozytywny 25 12 Fundacja Adesco Rozwój modelu biznesowego Fundacji Adesco opartego na innowacjach produktowych i procesowych w gastronomii pozytywny 24 13 SGST SP. Z O.O. ZWDZ – Zaprojektuj-Wykonaj–Dowieź-Zamontuj pozytywny 24 14 Mcwstol sp. zo.o. Nowoczesna stolarnia do innowacyjnego wytwarzania mebli przy użyciu żywic epoksydowych. pozytywny 24 15 Inn4U Przemysław Sękalski Rozwój przedsiębiorstwa Inn4U przez rozbudowę infrastruktury cyfrowej do budowania modeli w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego, w tym aplikacji EcoCPR pozytywny 23 16 Totu Strzelnica sp. z o.o. Strzelnica sportowa oraz IPSC pozytywny 23 17 Gunss sp. z o.o. Mobilna obsługa maazynów oraz firm produkcyjnych wraz z usługa transportową pozytywny 22 18 Kancelaria Geodezyjna Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntów Tomasz Ogłoza Innowacyjna działalność w zakresie okresowej kontroli i weryfikacji uproszczonego planu urządzenia lasu na podstawie zdjęć fotogrametrycznych i stanu faktycznego na gruncie.  pozytywny 20 19 Marcin Tokarski Wdrożenie innowacyjnej produkcji prefabrykowanych energooszczędnych paneli konstrukcyjnych z wykorzystaniem technologii projekcji i pozycjonowania laserowego pozytywny 20 20 Adamant Adam Brancewicz-Steinmetz Innowacja procesu produkcji podzespołów blacharskich, mechanicznych oraz polimerowych w renowacji pojazdów zabytkowych. Skrócenie łańcucha dostaw, dzięki zastosowaniu technologii addytywnych, obróbki plastycznej i cieplnej. pozytywny 20 21 Aneta Mirska-Fizjoterapia Uroginekologiczna Aneta Mirska - Fizjoterapia Uroginekologiczna pozytywny 19 22 CliniqThermale Iwona Jesionowska Innowacyjne metody terapii i rehabilitacji z zastosowaniem wód geotermalnych pozytywny 19 23 Enpont sp. zo.o. Innowacyjne usługi pielęgniarskie w leczeniu trudnogojących się ran przewlekłych  Pozytywny – rekomendacja z obniżonym poziomem dofinansowania 18 24 Larvox sp. z o.o. Wdrożenie innowacyjnej karmy dla zwierząt na bazie własnej receptury zawierającego m.in. białko pozyskane z H. illucens Pozytywny – rekomendacja z obniżonym poziomem dofinansowania 18 Lista rezerwowa 1 Centrum Nowatorskiej Animacji Muzyczny Kocioł Roksana Borowiecka Innowacyjne Studio Dźwięku Współczesności i Animacji Interaktywnej pozytywny 17 2 Agnieszka Włodarczyk Rallywhite Innowacja w branży beauty  pozytywny 17 3  Homes sp. z o.o. Numerologia w biznesie pozytywny 16

Czytaj więcej...
Przedłużony termin naboru w ramach Rapid2

07.07.2023

Przedłużony termin naboru w ramach Rapid2

Informujemy, że zmianie uległ termin składania wniosków w ramach naboru nr 2 w projekcie „RAPID 2 – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”.Termin został wydłużony do 14 lipca 2023 r. do godz. 23.59.Szczegółowe informacje dotyczące grantów dostępne są w ogłoszeniu o naborze:http://www.rapidakcelerator.pl/page/details/46/rapid-2-nabor-drugi

Czytaj więcej...
Zmiana terminu naboru wniosków w Rapid2

30.06.2023

Zmiana terminu naboru wniosków w Rapid2

Informujemy, że zmianie uległ termin składania wniosków w ramach naboru nr 2 w projekcie „RAPID 2 – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”.Termin został wydłużony do 7 lipca 2023 r. do godz. 23.59.Szczegółowe informacje dotyczące grantów dostępne są w ogłoszeniu o naborze:http://www.rapidakcelerator.pl/page/details/46/rapid-2-nabor-drugi

Czytaj więcej...
nabór drugi Rapid 2

17.06.2023

Rozpoczyna się nabór nr 2 w projekcie RAPID 2 – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń

Informujemy, że od 20 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. do godz. 23.59 trwać będzie nabór nr 2 w ramach projektu „RAPID 2 – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”.W ramach procesu akceleracji i inkubacji (realizacji projektu) otrzymuje wsparcie inwestycyjne (pomoc finansową) w postaci grantu, oraz wsparcie merytoryczne w postaci usług doradczych specjalistycznych oraz usług doradczych eksperckich dostosowanych do indywidualnych potrzeb inkubowanego startupu.Kto może składać wniosek:    a) mikro, mały lub średni przedsiębiorca, w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014, we wczesnej fazie rozwoju,    b) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która w przypadku wyboru do udziału w programie, przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu, założy działalność gospodarczą na obszarze województwa łódzkiego;Na co można otrzymać dofinansowanie:W ramach programu inkubacji i akceleracji pomoc w formie grantu może zostać udzielona na rozwój rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach.W ramach programu inkubacji i akceleracji udzielana jest pomoc w celu rozwoju produktu, usługi lub technologii z przeznaczeniem w szczególności na: zakup rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz oprogramowania wraz z licencją, jeżeli będą zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych, zakup pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, zakup usług, w tym usług doradczych, w tym usług promocji i reklamy, zakup surowców i materiałów niezbędnych do realizacji projektu.Szczegóły znajdują się w OGŁOSZENIU O NABORZE.

Czytaj więcej...
Wyniki oceny projektów złożonych w ramach naboru 7 w ramach projektu „RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”

12.05.2023

Wyniki oceny projektów złożonych w ramach naboru 7 w ramach projektu RAPID

Szanowne Start-upy, niniejszym informujemy, że zakończyliśmy ocenę złożonych wniosków o granty i publikujemy wyniki naboru siódmego. Prosimy o sprawdzenie swojego wyniku na Liście projektów rekomendowanych do udziału w Programie RAPID.Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym do programu! Wyniki oceny projektów złożonych w ramach naboru 7 w ramach projektu „RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń” Lp. Numer identyfikacyjny wniosku Tytuł projektu Punktacja Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania 1 RAPID/7/114/2023 CX Institute- zarządzanie i pomiar doświadczeń klientów 35 2 RAPID/7/109/2023 SwimAssist – Inteligentny trener doskonalenia pływania 34 3 RAPID/7/124/2023 Mobilna aplikacja ciążowa- Elektorniczna Karta Ciąży 34 4 RAPID/7/110/2023 Wdrożenie kompleksowej oferty agencji reklamowej w oparciu o innowacyjny system do zarządzania procesami prepress w branży opakowaniowej 32 5 RAPID/7/131/2023 Saddle Filter 2.0 31 6 RAPID/7/103/2023 Edukacja ekologiczna poprzez zabawę - produkcja i sprzedaż zestawów edukacyjnych opisujących zjawiska pogodowe 30 7 RAPID/7/125/2023 SafeAgro - API 30 8 RAPID/7/129/2023 Przygotowanie architektury platformy IT umożliwiającej kandydatom do pracy określonie predyspozycji zawodowych i zmiany kwalifikacji na podsatwie aktualnych potrzeb lokalnych. 29 9 RAPID/7/140/2023 Rozwój firmy URBAN COLOR poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi, realizowanej przy wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych 27 10 RAPID/7/106/2023 Cyfrowa platforma do zamawiania spersonalizowanych materiałów promocyjno - reklamowych video 26 11 RAPID/7/107/2023 Wdrożenie innowacji konstrukcyjno-technologicznej w urządzeniach zaczepowych 25 12 RAPID/7/118/2023 Lokalna Biomasa 25 13 RAPID/7/126/2023 Usługi dla firm logistycznych i produkcyjnych w zakresie załadunku i rozładunku 25 14 RAPID/7/127/2023 System IT w rezerwacji terapi wodnych i parowych 25 15 RAPID/7/122/2023 Innowacyjne lamele ścienne z wbudowanym oświetleniem LED 24 16 RAPID/7/143/2023 Implementacja rozwiązań pneumatyki i automatyki dla pojazdów w trudnym terenie. 24 17 RAPID/7/101/2023 Wdrożenie innowacyjnej usługi dla firm w zakresie załadunku logistyki i montażu elementów przy użyciu żurawia przenośnego 23 Rekomendacja z obniżonym poziomem grantu Lista rezerwowa 18 RAPID/7/98/2023 Mikro - elektromobilność 22 19 RAPID/7/117/2023 Wdrożenie aplikacji do zamawiania posiłków o nazwie roboczej TasteGo 22 20 RAPID/7/144/2023 iSept – system kontroli poziomu nieczystości płynnych oraz optymalizacji procesu wywozu. 21 21 RAPID/7/104/2023 Idealny układ - dom katalogowy 19 Lista projektów ocenionych negatywnie 22 RAPID/7/99/2023 Memonitor ocena negatywna 23 RAPID/7/100/2023 GameChanger- innowacyjna aplikacja do wypożyczania gier planszowych ocena negatywna 24 RAPID/7/102/2023 Wdrożenie na rynek platformy internetowej – narzędzia umożliwiającego prezentację i wyszukiwanie reproduktorów polskich ogierów z licencją ocena negatywna 25 RAPID/7/105/2023 Wzrost atrakcyjności uzdrowiska poprzez realizację innowacyjnej strefy relaksu i fizykoterapii ocena negatywna 26 RAPID/7/113/2023 Stworzenie innowacyjnego oprogramowania dla firm cateringowych, które dostarczają swoje produkty do biur, zakładów produkcyjnych, placówek przedszkolnych i szkolnych oraz wdrożenie platformy do składania zamówień dla klientów indywidualnych. ocena negatywna 27 RAPID/7/115/2023 Wdrożenie innowacji w postaci wdrożenia metody produkcji naturalnych olejów, tłoczonych w prasach ślimakowych metodą na zimno z maksymalną temperaturą oleju 48 stopni Celsjusza, wspierających zdrowie osób dorosłych oraz dzieci, celem stworzenia rentownego, powtarzalnego i skalowanego modelu biznesowego. ocena negatywna 28 RAPID/7/116/2023 Wdrożenie innowacji w postaci wspomagającej rozwój inteligencji muzycznej u dzieci od 0 do 7 lat dedykowanej monitorom interaktywnym oraz urządzeniom mobilnym celem stowrzenia rentowengo powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego ocena negatywna 29 RAPID/7/119/2023 Wsparcie finansowe w postaci grantu na zakup środków trwałych dla rozwoju firmy ocena negatywna 30 RAPID/7/120/2023 Brak tytułu ocena negatywna 31 RAPID/7/121/2023 Wejdź w świat kolorów. Uruchomienie produkcji innowacyjnych lakierów ocena negatywna 32 RAPID/7/123/2023 Interaktywna akademia rodziców i nauczycieli Wdrożenie innowacji w postaci platformy edukacyjnej dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i rodziców w edukacji domowej oraz sklepu internetowego wspierającego sprzedaż obecnych produktów oraz generującego strumień przychodów w celu stworzenia rentownego i skalowanego modelu biznesu ocena negatywna 33 RAPID/7/128/2023 Wdrożenie innowacyjnego systemu do monitorowania pracowników ocena negatywna 34 RAPID/7/130/2023 Wdrożenie innowacyjnej produkcji prefabrykowanych energooszczędnych paneli konstrukcyjnych z wykorzystaniem technologii projekcji i pozycjonowania laserowego. ocena negatywna 35 RAPID/7/132/2023 Wdrożenie innowacyjnych usług księgowych i kadrowych z wykorzystaniem szyfrowanego elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentacji finansowo- kadrowo-płacowej ocena negatywna 36 RAPID/7/133/2023 Bethru – Początek rewolucji w kierunku zrównoważonej branży chemii domowej i higieny osobistej ocena negatywna 37 RAPID/7/134/2023 Mobilna obsługa maazynów oraz firm produkcyjnych wraz z usługa transportową ocena negatywna 38 RAPID/7/135/2023 Bioczystość. Zdrowa metoda ocena negatywna 39 RAPID/7/136/2023 Opracowanie efektywnych i adaptacyjnych metod obróbki dedykowanych do towrzenia kompnentów innowacyjnych rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej i tłumienia drań konstrukcji budowlanych ocena negatywna 40 RAPID/7/137/2023 Zintegrowane systemy upraw wertykalnych innowacyjne rozwiązanie dla zrównoważonej w pełni kontrolowanej produkcji żywności ocena negatywna 41 RAPID/7/138/2023 Zastosowanie innowacyjnego modelu biznesowego w sektorze energetyki rozproszonej podczas kryzysu energetycznego wykorzystującego jedną z najefektywniejszych metod produkcji prądu wraz z wtórnym odzyskiwaniem energii cieplnej ocena negatywna 42 RAPID/7/139/2023 C CUBE - Composites/ Costructions / Controls - wysoce specjalistyczne badania materiałów kompozytowych dla wielu gałęzi przemysłu. ocena negatywna 43 RAPID/7/141/2023 Wdrożenie innowacji w postaci oprogramowania wspierającego cyfrową transformację medycyny umożliwiającą pocjentom wykrywanie czerniaka we wczesnym stadium choroby za pośrednictwem zaawansowanej telemedycyny i sztucznej inteligencji celem stworzenia rentownego, powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego ocena negatywna 44 RAPID/7/142/2023 Zastosowanie innowacyjnych drzew tlenowych jako plantacji pozyskującej surowiec drzewny w ciągu sześcioletniego cyklu dojrzewania ocena negatywna 45 RAPID/7/146/2023 Stworzenie innowacyjnego oprogramowania dla firm cateringowych, które dostarczają swoje produkty do biur, zakładów produkcyjnych, placówek przedszkolnych i szkolnych oraz wdrożenie platformy do składania zamówień dla klientów indywidualnych ocena negatywna

Czytaj więcej...
Informacja o zakończeniu pierwszego naboru

04.04.2023

Informacja o zakończeniu pierwszego naboru

Informujemy o zakończeniu PIERWSZEGO naboru do Programu Inkubacji i Akceleracji w ramach realizowanego projektu „RAPID 2- Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”. Po zakończonej ocenie przekażemy informacje o zakwalifikowaniu się do Programu.

Czytaj więcej...